Skupščina

Je najvišji organ upravljanja AŠ 2005. Njene pristojnosti in naloge so določene v 17. členu Statuta AŠ 2005. Skupščino sestavlja po en predstavnik vsakega člana, pri čemer imajo status člana tudi člani Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča.

Sestava za sezono 2021 bo kmalu urejena.

Upravni odbor

Sestavljajo ga predsednik AŠ 2005 in do 20 članov. Voli ga Skupščina, njegov mandat traja 4 leta.

Upravni odbor izvaja sklepe Skupščine in v ta namen vodi delo AŠ 2005 med zasedanji Skupščine ter opravlja druge naloge, ki jih določa 23. člen Statuta AŠ 2005.

Sestava UO, izvoljenega na volilni Skupčini AŠ 2005, 29.6.2020 v Ljubljani:

– Rado Raspet – predsednik AŠ 2005
– Daniel Blažinčič
– Drago Božič
– Janez Flerin
– Samo Golobič
– Marjan Gregorič
– Miran Kacin
– Marko Kos
– Miha Mušič
– Denis Savič
– Dagmar Šuster
– Primož Tavčar
– Rok Vidmar
– Aleš Zrinski
– Mišel Zupančič

Komisija za šport

Športni direktor:

Aleš Zrinski

Člani:

Miran Kacin, Drago Božič, Ferdinand Poberžnik, Stane Sušnik, Andrej Vidmar, Nejc Romih, Tim Novak

Za izvajanje aktivnosti v zvezi s posameznimi panogami skrbijo panožne podkomisije Komisije za šport:

Komisija za rally:

direktor Miran Kacin, namestnika Miha Levec in Metod Kurent

Komisija za GHD:

direktor Ferdinand Poberžnik, namestnik Samo Golobič

Komisija za KHD:

direktor Drago Božič, namestnik Mišel Zupančič

Komisija za avtokros:

direktor Stane Sušnik

Komisija za starodobnike:

direktor Andrej Vidmar

Komisija za avtoslalom:

direktor Nejc Romih

Komisija za digitalno dirkanje:

direktor Tim Novak , namestnik Damjan Šimenc

Tehnična komisija

Se ukvarja z vsemi t.i. tehničnimi zadevami, kot so npr. vozila in njihova priprava, mehanska in avrnostna oprema vozil ter oprema voznikov.

Osnova za delo tehnične komisije in za priparvo dirkalnih vozil ter opreme je Dodatek J Mednarodnega športnega pravilnika FIA (Anex J to International Sporting Code), homologacija vozila ter delavniška knjiga proizvajalca vozila.

Predsednik: Janez Flerin
Člana: Jože Kramžar in Miha Kosec

Svet voznikov

Je organ, ki usklajuje in povezuje interese voznikov pri uresničevanju skupnih interesov vseh ali posameznih članov.

Temeljne naloge Sveta voznikov so oblikovanje predlogov za vsa vprašanja avto športa v Sloveniji, še posebej glede vprašanj, ki neposredno zadevajo interese voznikov, kot primeroma:

 • Razpis prvenstev (razredi, divizije, letne prijave)
 • Nacionalni koledar
 • Varnost na dirkah
 • Zdravniški pregledi
 • Prijavnine in nagrade
 • Licenciranje prog
 • Sodelovanje z organizatorji dirk
 • Imenovanje »varuha« voznikovih pravic
 • Razen priprave predlogov, o katerih razpravljajo in odločajo organi AŠ 2005, Svet voznikov sprejme tudi program lastnih aktivnosti, ki so povezane z interesi voznikov.

  Predsednik: Matej Čar

  Podpredsednik: Matevž Čuden

  Področje RALLY: Jure Jereb, Janko Aubreht – namestnik

  Področje GHD: Brane Črešnjovec, Matevž Čuden – namestnik

  Področje KHD: Zoran Poglajen, Miha Primožič – namestnik

  Področje AVTOKROS: Marcel Grgič, Janez Zgonc – namestnik

  Področje starodobniki: Anton Popek, Branko Lukman – namestnik

  Predstavnica voznic: Rebeka Kobal, Nina Gorenc Velkavrh – namestnica

  Svet športnih funkcionarjev

  Sestava za senono 2021 bo kmalu urejena.

  Ostali organi

  Nadzorni odbor:

  Člani: Darko Dubarič, Danijel Starman in Andrej Vidmar

  Častno razsodišče:

  Člani: Branko Lukman, Janez Milač, Davorin Možina

  Disciplinski sodnik:

  Uroš Pogačnik, univ. dipl. prav.

  Nacionalno prizivno sodišče:

  Člani: Andrej Plahutnik

  Delegat AŠ 2005 pri FIA:

  Rado Raspet

  Delegat AŠ 2005 pri CEZ:

  Rado Raspet

  Delegat AŠ 2005 pri OKS-ZŠZ:

  Rado Raspet

  Komisija za šport:

  Aleš Zrinski (predsednik)

  Tehnična komisija:

  Janez Flerin (predsednik)

  Komisija za marketing in oglaševanje:

  Rok Vidmar, Peter Marc

  Zdravstvena komisija:

  dr. Sašo Rebolj

  Svet voznikov:

  Peter Marc (predsednik)

  Svet športnih funkcionarjev:

  Matej Rovtar (predsednik)

  Viktor Levec (predsednik)

  V AŠ 2005 delujejo še nekateri drugi organi.